myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของสินค้า en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com ตะเกียง โซล่าเซลล์ http://zeneenergy.com/product/detail-339477.html ภายในบรรจุ ถ่านชาร์จ 1000 mAh ให้แสงสว่างด้วย หลอด LED 6 ดวง แสงสีขาว&nbsp; แสงสว่างแบบกระจาย เวลาในการชาร์จแสงอาทิตย์&nbsp; 8 ชั่วโมง เวลาทำงานกลางคืน 4 - 8 ชั่วโมง&nbsp;<u>ระบบชาร์จไฟ 2 ระบบ</u><br /> 1.&nbsp;&nbsp; ด้านบนเป็นแผงโซลาเซลล์ รับแสงเพื่อชาร์จ &nbsp;ไม่จำเป็นต้องนำไปตากแดด &nbsp;เพียงตั้งไว้เฉยๆ ภายใต้แสงไฟภายในบ้าน ก็จะทำการชาร์จอัตโนมัติ&nbsp; สังเกตหลอด LED สีแดงจะติด<br /> 2.&nbsp; ชาร์จจากไฟบ้าน &nbsp;มีสายสำหรับชาร์จให้ระบบชาร์จไฟจากไฟบ้าน 220V <ul style="list-style-type: circle;"> <li>มีพอร์ต USB สำหรับใช้งานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือ</li> <li>ตัวตะเกียงมีน้ำหนักเบาเพียง 300 กรัม</li> <li>การเปิดไฟ เพียงดึงตะเกียงขึ้นมาก็เป็นการเปิดไฟ หรือดันกลับที่เดิมก็จะเป็นการปิดไฟ</li> </ul> <ul> <li>ในขณะที่ชาร์จไฟบ้าน ห้ามเปิดตะเกียงแล้วชาร์จไปด้วย &nbsp;และห้ามชาร์จมือถือขณะชาร์จไฟบ้าน เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนัก</li> <li><strong><u>ในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถชาร์จไฟ สามารถใช้ถ่านไฟฉายขนาด </u></strong><strong><u>AA</u></strong> <strong><u>จำนวน 3 ก้อนได้ </u></strong></li> </ul> <br /> <br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/9999999.jpg" style="width: 591px; height: 444px;" /><img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/888888.jpg" style="width: 444px; height: 592px;" /><img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/S__9158686.jpg" style="width: 592px; height: 444px;" /> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 สปอร์ต ไลท์โซล่าเซลล์ 25W(IP67) http://zeneenergy.com/product/detail-337697.html <br /> <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">สปอร์ตไลท์ มีประสิทธิภาพส่องสว่างสูงสุด 25 วัตต์ สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน ip 67 โดยสามารถแช่น้ำได้ 7 วันนำมาเปิดได้ จึงสามารถทนแดดทนฝนได้สบาย&nbsp; อีกทั้งแบตเตอรี่ เป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟส มีอายุ 5 ปี จึงไม่เหมือนสินค้าที่ขายทั่วไป หรือ แถวคลองถมที่มีอายุเพียงสองปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ไฟสว่างตลอดคืน 12 ชั่วโมงแสงสว่างในช่วงแรกมีพลังงานส่องสว่างประมาณ 30-40% ของกำลังสว่างสูงสุด หลังจากนั้นแสงสว่างจะลดลงเล็กน้อยเพื่อให้แสงสว่างในการเปิดตลอดคืน ซึ่งจะใช้พลังงาน 10 ahหรือ 120วัตต์ ในแต่ละวัน</strong><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/25W%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C.png" style="width: 613px; height: 314px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/content_337699_1734628392(1).jpg" style="width: 591px; height: 441px;" /><br /> <br /> <br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 สปอร์ต โซล่าเซลล์ 40วัตต์(IP67) http://zeneenergy.com/product/detail-337698.html <br /> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:18px;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">สปอร์ตไลท์ มีประสิทธิภาพส่องสว่างสูงสุด 40 วัตต์ สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน <span style="color:#0000CD;">ip 67 โดยสามารถแช่น้ำลึก 1 เมตร </span>นำมาเปิดได้ จึงสามารถทนแดดทนฝนได้สบาย&nbsp; อีกทั้งแบตเตอรี่ เป็น<span style="color:#0000CD;">แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟส มีอายุ 5 ปี แผงโซล่ามีอายุ 25 ปี โคมไฟมีอายุ 50000 ชั่วโมง(12ปี)</span>จึงไม่เหมือนสินค้าที่ขายทั่วไป หรือ แถวคลองถมที่มีอายุเพียงสองปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ไฟสว่างตลอดคืน 12 ชั่วโมงแสงสว่างในช่วงแรกมีพลังงานส่องสว่างประมาณ 30-40% ของกำลังสว่างสูงสุด หลังจากนั้นแสงสว่างจะลดลงเล็กน้อยเพื่อให้แสงสว่างในการเปิดตลอดคืน ซึ่งจะใช้พลังงาน 15 ahหรือ 180วัตต์ ในแต่ละวัน</strong></span></span><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/40W%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C.png" style="width: 627px; height: 324px;" /><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/content_337699_1734628392(2).jpg" style="width: 591px; height: 441px;" /><br /> <br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 สปอร์ต ไลท์โซล่าเซลล์ 60W (IP67) http://zeneenergy.com/product/detail-337699.html <strong>สปอร์ตไลท์ มีประสิทธิภาพส่องสว่างสูงสุด 60 วัตต์ สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน <em><span style="color:#0000CD;">ip 67 โดยสามารถแช่น้ำได้ ลึก 1 เมตร</span></em>นำมาเปิดได้ จึงสามารถทนแดดทนฝนได้สบาย&nbsp; อีกทั้งแบตเตอรี่ เป็นแ<span style="color:#0000CD;"><em>บบลิเธียมไอออนฟอสเฟส มีอายุ 5 ปี</em>&nbsp; อายุแผง 25 ปี และโคมไฟมีอายุ 50000 ชั่วโมง(12ปี)</span>จึงไม่เหมือนสินค้าที่ขายทั่วไป หรือ แถวคลองถมที่มีอายุเพียงหนึ่งหรือสองปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ไฟสว่างตลอดคืน 12 ชั่วโมงแสงสว่างในช่วงแรกมีพลังงานส่องสว่างประมาณ 30-40% ของกำลังสว่างสูงสุด หลังจากนั้นแสงสว่างจะลดลงเล็กน้อยเพื่อให้แสงสว่างในการเปิดตลอดคืน ซึ่งจะใช้พลังงาน 20 ahหรือ 240วัตต์ ในแต่ละวัน<img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/60W%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C.png" style="width: 618px; height: 316px;" /></strong><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/content_337699_1734628392(3).jpg" style="width: 591px; height: 441px;" /> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ไฟถนน All in one 20W http://zeneenergy.com/product/detail-339534.html &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/20W(2).png" style="width: 579px; height: 304px;" /><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/cats(1).jpg" style="width: 624px; height: 367px;" /><br /> <br /> <span style="font-size:18px;"><span style="color:#FF0000;"><strong><span style="background-color:#FFFF00;"><u>หมายเหตุ</u> :</span></strong></span></span> <strong><span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;">ราคานี้ไม่รวมขายึดโคมไฟ</span></span></strong> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ไฟถนน All in one 40W http://zeneenergy.com/product/detail-339536.html <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/40W(1).png" style="width: 577px; height: 304px;" /><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/40.jpg" style="width: 576px; height: 380px;" /><br /> <br /> <strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:18px;"><u><span style="background-color:#FFFF00;">หมายเหตุ</span></u><span style="background-color:#FFFF00;"> :</span></span></span> <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;">ราคานี้ไม่รวมขายึดโคมไฟ</span></span></strong> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ไฟถนน All in one 60W http://zeneenergy.com/product/detail-339538.html <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/60W(1).png" style="width: 577px; height: 304px;" /><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/60.jpg" style="width: 576px; height: 385px;" /><br /> <br /> <strong><span style="font-size:18px;"><span style="color:#FF0000;"><u><span style="background-color:#FFFF00;">หมายเหตุ</span></u><span style="background-color:#FFFF00;"> :</span></span></span> <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;">ราคานี้ไม่รวมขายึดโคมไฟ</span></span></strong> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ไฟถนน 20W http://zeneenergy.com/product/detail-339540.html <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/20W%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99.png" style="width: 572px; height: 296px;" /><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/20.jpg" style="width: 576px; height: 387px;" /><br /> <u><strong><span style="color:#FFD700;"><span style="font-size:14px;"><span style="background-color:#FF0000;">สินค้าในกล่อง</span></span></span></strong></u><br /> <strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;">&nbsp;- โคมไฟถนน 1 ดวง<br /> &nbsp;- รีโมท 1 อัน<br /> &nbsp;- แผงโซล่าเซลล์ 1 แผง</span></span></strong><br /> <br /> <span style="font-size:18px;"><span style="color:#FF0000;"><strong><span style="background-color:#FFFF00;"><u>หมายเหตุ</u> :</span></strong></span></span> <strong><span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;">ราคานี้ไม่รวมขายึดโคมไฟ</span></span></strong> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ตะเกียงไฟฉาย โซล่าเซลล์ http://zeneenergy.com/product/detail-343380.html <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>รายละเอียดสินค้า ตะเกียงไฟฉาย โซล่าเซลล์ พกพา ออกเเคมป์ ไฟฉุกเฉิน กรณีไฟดับ</strong></span></span><br /> ภายในบรรจุ ถ่านชาร์จ 1000 mAh ให้แสงสว่างด้วย หลอด LED 6 ดวง แสงสีขาว&nbsp;1 w&nbsp;แสงสว่างแบบกระจาย เวลาในการชาร์ทแสงอาทิตย์ 8 ชั่วโมง&nbsp; เวลาทำงานกลางคืน&nbsp;&nbsp;ุ6 - 8 ชั่วโมง&nbsp;ไฟจะค่อยๆหรี่ลง<br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">ระบบชาร์จไฟ 2 ระบบ</span></span><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.&nbsp;&nbsp; ด้านบนเป็นแผงโซลาเซลล์ รับแสงเพื่อชาร์จ &nbsp;ไม่จำเป็นต้องนำไปตากแดด &nbsp;เพียงตั้งไว้เฉยๆ ภายใต้แสงไฟภายในบ้าน ก็จะทำการชาร์จอัตโนมัติ &nbsp;สังเกตหลอด LED สีแดงจะติด แต่หากต้องการชาร์ทเร็วขึ้นควรตั้งกลางแดดจะสามารถใช้ระยะเวลาเร็วขึ้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.&nbsp; ชาร์จจากไฟบ้าน &nbsp;มีสายสำหรับชาร์จให้ระบบชาร์จไฟจากไฟบ้าน 220V <ul style="list-style-type: circle;"> <li>มีพอร์ต USB สำหรับใช้งานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ไม่สามารถชาร์ทไอโฟนได้</li> <li>ตัวตะเกียงมีน้ำหนักเบาเพียง 300 กรัม</li> <li>การเปิดไฟ เพียงดึงตะเกียงขึ้นมาก็เป็นการเปิดไฟ ดันกลับที่เดิมก็จะเป็นการปิดไฟ&nbsp; หรือจะกดปุ่มเพื่อเปิดไฟฉาย</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ห้ามเปิดตะเกียง และห้ามชาร์จมือถือขณะชาร์จไฟบ้าน(220v)โดยเด็ดขาด</span></li> </ul> &nbsp;<br /> <br /> <br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ไฟถนน 30W http://zeneenergy.com/product/detail-339541.html <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/30W%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99.png" style="width: 555px; height: 290px;" /><br /> <img alt="" src="http://zeneenergy.com/storage_upload/22/106866/uploads/images/30.jpg" style="width: 597px; height: 390px;" /><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#FFFF00;"><strong><u><span style="background-color:#FF0000;">สินค้าในกล่อง</span></u></strong></span></span><br /> <strong>&nbsp;<span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">- </span></span></strong><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><strong>โคมไฟถนน </strong><strong>1 </strong><strong>ดวง</strong><br /> <strong><strong>&nbsp;- </strong><strong>รีโมท </strong><strong>1 </strong><strong>อัน</strong><br /> <strong>&nbsp;- </strong><strong>แผงโซล่าเซลล์ </strong><strong>1 </strong><strong>แผง</strong></strong></span></span><br /> <br /> <span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:18px;"><strong><u><span style="background-color:#FFFF00;">หมายเหตุ</span></u></strong><strong><span style="background-color:#FFFF00;">&nbsp;:</span></strong></span></span>&nbsp;<span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;"><strong>ราคานี้ไม่รวมขายึดโคมไฟ</strong></span></span> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 น้ำพุใบบัว โซล่าเซลล์ http://zeneenergy.com/product/detail-343381.html <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:14px;">รายละเอียดสินค้า ชุดน้ำพุใบบัวพลังงานแสงอาทิตย์ </span></span><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#008000;">- ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำขนาดเล็ก และหัวจ่ายน้ำ 4 แบบ<br /> - สามารถทำงานได้ทั้งวัน ในบริเวณที่มีแสงอาทิตย์ โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หรือกระแสไฟฟ้า<br /> -&nbsp;เหมาะสาหรับใช้ตกแต่งสวนขนาดเล็ก หรือสระน้ำ ช่วยฟอกอากาศ และเพิ่มความชื้น<br /> - ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้พลังงานธรรมชาติ ไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า<br /> - น้ำพุจะทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดปิด</span></span><br /> <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:14px;">วิธีใช้</span></span><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#008000;">- ประกอบอุปกรณ์หัวต่อน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ากับแผงโซลล่าเซลล์ และปั๊มน้ำ<br /> - นำไปลอยบนผิวน้ำในตำแหน่งที่โดนแสงอาทิตย์ น้ำพุจะทำงานหลังได้รับพลังงานแสง&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;อาทิตย์</span></span><br /> <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:14px;">ข้อมูลจำเพาะ</span></span><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#008000;">- น้ำพุใบบัว โซลาเซลล์ จานแผง Solar cell รับแสงจากดวงอาทิตย์ขนาด 7V/1.4W<br /> - ปั๊มน้ำ DC ขนาด 7V 1.2W<br /> - อัตราการไหลของน้ำ 200 ลิตร/ชั่วโมง<br /> - อายุการใช้งานมากกว่า 20,000 ชั่วโมง<br /> - ความสูงของน้ำพุ แรงดันน้ำสูงสุด 100 cm.</span></span><br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ตะเกียงพัดลม http://zeneenergy.com/product/detail-343667.html <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;">ใช้งานได้ 3 รูปแบบ</span></span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19);">เป็นพัดลม<br /> เป็นไฟฉาย<br /> เป็นตะเกียง โคมไฟ&nbsp;<br /> ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีทนทานต่อการใช้งานพกพาสะดวก</span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;">คุณสมบัติ:</span></span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19);">-3 ใน 1 ฟังก์ชั่น: ตั้งแคมป์ตะเกียง,ไฟฉาย พัดลม<br /> -พลังงานแสงอาทิตย์สามารถชาร์จไฟ DC ได้ด้วย แผง Solar เซลล์<br /> -มีหูจับพับได้ การออกแบบสามารถแขวนในเต็นท์สะดวกมาก<br /> -กดปุ่มที่ด้านข้างเพื่อเปิดหรือปิดไฟฉาย จอ3 นิิ้ว 1 w<br /> -ดีงตัวเครื่องออกจากกันเพื่อเปิดตะเกียง/โคมไฟ(หลอด Led6ดวง)<br /> -สร้างด้วยพลาสติกทนน้ำและกันกระแทกทนทานในการใช้งาน<br /> -น้ำหนักเบามากช่วยให้คุณสามารถใช้โคมไฟของคุณไปได้อย่างง่ายดาย<br /> -ชาร์จไฟได้ทั้งแบบเสียบปลั๊กหรือโซล่า<br /> -เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br /> เหมาะสำหรับการเดินทางนอกสถานที่การตั้งแคมป์การเดินป่าการเดินทางแบกเป้หรือเหตุฉุกเฉินเป็นต้น</span><br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ตะเกียงพัดลม http://zeneenergy.com/product/detail-343668.html <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 14px;">ใช้งานได้ 3 รูปแบบ</span></span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19);">เป็นพัดลม<br /> เป็นไฟฉาย<br /> เป็นตะเกียง โคมไฟ<br /> ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีทนทานต่อการใช้งาน พกพาสะดวก</span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 14px;">คุณสมบัติ:</span></span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19);">-3 ใน 1 ฟังก์ชั่น: ตั้งแคมป์ตะเกียง,ไฟฉาย พัดลม<br /> -พลังงานแสงอาทิตย์สามารถชาร์จไฟ DC ได้ด้วย แผง Solar เซลล์<br /> -มีหูจับพับได้ การออกแบบสามารถแขวนในเต็นท์สะดวกมาก<br /> -กดปุ่มที่ด้านข้างเพื่อเปิดหรือปิดไฟฉาย จอ3 นิิ้ว 1 w<br /> -ดีงตัวเครื่องออกจากกันเพื่อเปิดตะเกียง/โคมไฟ(หลอด Led6ดวง)<br /> -สร้างด้วยพลาสติกทนน้ำและกันกระแทกทนทานในการใช้งาน<br /> -น้ำหนักเบามากช่วยให้คุณสามารถใช้โคมไฟของคุณไปได้อย่างง่ายดาย<br /> -ชาร์จไฟได้ทั้งแบบเสียบปลั๊กหรือโซล่า<br /> -เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br /> เหมาะสำหรับการเดินทางนอกสถานที่การตั้งแคมป์การเดินป่าการเดินทางแบกเป้หรือเหตุฉุกเฉินเป็นต้น</span><br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ตะเกียงไฟเทค http://zeneenergy.com/product/detail-343723.html <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16px;">ตะเกียงโคมไฟ ไฟฉาย 6+1LED/ไฟดิสโก้&nbsp;(ชาร์ทไฟ 220v เท่านั้น)</span></span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19);"><span style="font-size: 14px;">ตะเกียง หรือโคมไฟ ภายในบรรจุ ถ่านชาร์จ 1000 mAh ให้แสงสว่างด้วย หลอด LED 6 ดวง<br /> แสงสีเหลืองสามารถหมุนได้ แสงสว่างแบบกระจาย ใช้งานเป็นไฟดิสโก้ ยามค่ำคืนได้ ใช้งานเป็นไฟฉายได้ ใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้</span></span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19); font-size: 14px;">- การเปิดไฟ เพียงดึงตะเกียงขึ้นมา ก็เป็นการเปิดไฟ หรือดันกลับที่เดิมก็จะเป็นการปิดไฟ</span><br /> <span style="color: rgb(139, 69, 19);"><span style="font-size: 14px;">-&nbsp;ชาร์จจากไฟบ้าน มีสายสำหรับชาร์จให้ ระบบชาร์จไฟจากไฟบ้าน 220V ในขณะที่ชาร์จไฟบ้าน<br /> &nbsp;&nbsp;ไม่ควรเปิดตะเกียงใช้งานขณะทำการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จมือถือขณะชาร์จไฟบ้าน เพราะจะ<br /> &nbsp; ทำให้หลอดไฟขาด แบตเตอรี่ทำงานหนัก<br /> -&nbsp;ตัวตะเกียงมีพอร์ต USB สำหรับใช้งานเพื่อชาร์จแบตเตอรีมือถือ&nbsp; ตัว&nbsp;ตะเกียงมีน้ำหนักเบาเพียง 300 กรัม&nbsp;&nbsp;</span></span> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 เสาเดี่ยว http://zeneenergy.com/product/detail-344819.html Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 เสาคู่ http://zeneenergy.com/product/detail-344820.html Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 โหลแก้ว โซล่าเซลล์ ไฟหลากสี http://zeneenergy.com/product/detail-347278.html <strong><span style="font-size:14px;"><u><span style="color:#0000FF;">รายละเอียดสินค้า</span></u></span></strong> <ul> <li><span style="color:#008000;">มีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ที่ฝาโหล&nbsp;เพื่อใช้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน และเมื่อถึงยามค่ำคืน ไฟจะส่องสว่างออกมาเองโดยอัตโนมัติ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></li> <li><span style="color:#008000;">สามารถให้แสงสว่างติดต่อกันได้นานต่อเนื่องถึง 6 ชั่วโมง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง</span></li> <li><font color="#008000">สามารถวาง หรือแขวนไว้บนผนัง หน้าต่าง ต้นไม้ ระเบียง รั้วบ้าน ฯลฯ</font></li> <li><span style="color:#008000;">ถอดล้าง ทำความสะอาดตัวโหลได้</span></li> <li><span style="color:#008000;">รักสิ่งแวดล้อม</span></li> </ul> Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 หลอดไฟกลม โซล่าเซลล์ สำหรับตกแต่งสวน http://zeneenergy.com/product/detail-347279.html <span style="color:#0000FF;"><u><strong>รายละเอียดสินค้า</strong></u></span><br /> <span style="color:#008000;">-&nbsp;</span><span style="font-size:14px;"><span style="color:#008000;">เหมาะสำหรับใช้ตกเเต่งสวน ทางเดินในบ้าน ต้นไม้ หรือสถานที่ทั่วไป เช่น เกสต์เฮ้าส์,รีสอร์ท,โรงแรม เป็นต้น<br /> -&nbsp;ใช้พลังงานธรรมชาติไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า เเละไม่ต้องเดินสายไฟให้ลำบาก<br /> -&nbsp;ออกแบบมาใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ ทนแดด ทนฝน (อายุการใช้งานเเบตเตอรี่ 1-2 ปี)</span></span><br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 โมบายนก โซล่าเซลล์ เปลี่ยนสี http://zeneenergy.com/product/detail-347281.html <span style="color:#0000FF;"><u><strong>รายละเอียดสินค้า</strong></u></span><br /> <span style="color:#008000;">-&nbsp;สามารถแขวนไว้บนต้นไม้ หน้าต่าง และประตู<br /> - สวิทช์:เปิด/ปิด(ภายใต้แผง)<br /> -&nbsp;เวลาในการชาร์จ: 6-8ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแสงแดดในแต่ละวัน<br /> -&nbsp;ระยะเวลาในการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง หลังจากชาร์จเต็มแล้ว<br /> -&nbsp;วัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน<br /> -&nbsp;หลอด LED มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง</span><br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700 ไฟเทียน โซล่าเซลล์ http://zeneenergy.com/product/detail-347284.html <span style="color:#0000FF;"><u><strong>รายละเอียดสินค้า</strong></u></span><br /> <span style="color:#008000;">-&nbsp;เหมาะสำหรับวางตกแต่งบนโต๊ะ ตามสวน,&nbsp;รีสอร์ท&nbsp;,โรงแรม,&nbsp;ร้านกาแฟ,ร้านอาหาร เป็นต้น<br /> -&nbsp;ให้เป็นของขวัญคนที่รัก หรือเป็นของฝากได้ด้วย<br /> -&nbsp;ใช้พลังงานเเสงอาทิตย์ 100% ไม่เสียค่าไฟ<br /> -&nbsp;ปลอดภัยไม่ต้องเดินสายไฟ (เคลื่อนย้ายง่าย)<br /> -&nbsp;ไฟเปิด/ปิด อัตโนมัติ<br /> -&nbsp;น้ำหนักเบา เเข็งเเรง ทนทาน&nbsp;</span><br /> &nbsp; Sat, 04 Aug 2018 15:21:00 +0700